New Balance 岛屿型动247
2018.07.06
ECI Awards奖项:金奖
参赛类别:营销创新类-服饰/箱包/鞋帽/配饰类
作品名称:New Balance 岛屿型动247
品牌主:New Balance 台湾纽巴伦
主要贡献公司:橘子磨坊数位创意沟通股份有限公司


                                         
作品概述: 


当全球同步上市全新鞋款247,如何创造上市声量,并向年轻TA沟通#Life in 247生活态度进而带动销售?247的精神在于24小时7天,每一步都在进化,因此我们将 247 数字和生活紧扣,透过卢广仲24小时7天不停歇的环岛任务,造访7位在地生活职人,启动专属台湾的#Life in 247,进而在不同媒体平台达到社群话题扩散,一週之内总触及人数高达180万,更创下全球唯一2小时内售罄的销售佳绩!2019 ECI Awards(国际艾奇奖)火热招赛中!


1.【点此了解 ECI Awards】


2.【点此进入报名】(PC端操作)